ARMO: Comerțul electronic a salvat peste 400.000 de copaci în 2017, conform unui studiu ASE.

ARMO: Comerțul electronic a salvat peste 400.000 de copaci în 2017, conform unui studiu ASE.

  • E-commerceul a determinat o scădere a poluării cu dioxid de carbon cu aproximativ 40 milioane de kg în anul 2017
  • E-commerceul a salvat în anul 2017 echivalentul a peste 8 milioane de topuri de hârtie

 

București, 17 septembrie 2018 – Dezvoltarea comerțului electronic în România a determinat salvarea a peste 400 mii de copaci în anul 2017. Conform unui studiu realizat de ASE, comerțul online comparativ cu cel tradițional conduce la diminuarea poluării cu aproximativ 0,602 kg de CO2 (pentru consumul de motorină) și 0,159 kg de CO2 (pentru consumul de benzină).
     Dacă se ia în calcul numărul de achiziții online pe an (aproximativ 7.700.000 cumpărători cu un număr mediu de 8,7 achiziții pe an), comerțul online a determinat o scădere a poluării cu CO2 de circa 37.100.94 kg de CO2 (echivalentul a 7,4 milioane topuri de hârtie) în anul 2016, respectiv cu 40.327.980 kg CO2 în anul 2017 (echivalent a peste 8 milioane topuri hârtie).
    Pentru a ajunge la acest rezultat, s-a luat în calcul ipoteza conform căreia, deplasarea la cumpărături se realizează în majoritatea cazurilor cu mașina pe o distanța de maxim 3 km. S-a presupus un consum mediu de 9 litri/100 de km pentru benzină și 7 litri/100 km pentru motorină în București. Conform informațiilor studiului, la 1 litru de benzină se emit aproximativ 2,28 kg de CO2, respectiv la 1 litru de motorină se emit 2,6 kg de CO2. Iar pentru o oprire, firma de curierat parcurge aproximativ 1,9 km, iar consumul mediu la 100km este de 10,6 litri motorină pentru firmele de curierat. Emisiile de dioxid de carbon în cazul unei cumpărături online sunt de 0,281 kg de CO2.
    „Comerțul online are un impact pozitiv asupra mediului, iar acest lucru se datorează faptului că în comerțul online, deplasarea clientului în magazin nu mai există, fapt care determină o scădere majoră în emisia de dioxid de carbon sau echivalentul consumului de foi. Odată cu creșterea comerțului online, ne așteptăm la o scădere și mai mare a poluării cu dioxid de carbon.” a declarat Florinel Chiș, director executiv al Asociației Române a Magazinelor Online și Chief Technology Advisor în cadrul EMOTA (European eCommerce and Omni-Channel Trade Association).
    Studiul „Evaluarea impactului e-commerce asupra consumatorului, economiei și societății” a fost realizat de echipa de cercetători de la Academia de Studii Economice din București, formată din Prof. Dr. Mihaela Mosora, Conf. Dr. Adrian Anica-Popa, Conf. Dr. Ana Maria Popescu, coordonată de Prof. Dr. Eduard Dinu.
 
Despre ARMO
    Lansată în 2010, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) reprezintă magazinele online din România și susține interesele membrilor săi. ARMO a elaborat Codul de Bune Practici ale Magazinelor Online și un program de atestare a magazinelor online din România, în conformitate cu acest Cod de Bune Practici.
    Pot deveni membri ARMO magazinele online care aderă la prevederile din Statutul Asociației, admiterea în ARMO făcându-se pe baza aprobării Consiliului Director. În plus, pot deveni membri de onoare ai asociației persoanele fizice române sau străine, cu merite deosebite în orice domeniu al vieții economice sau culturale din țară sau străinătate, la propunerea Consiliului Director. Mai multe informații despre ARMO: http://www.armo.org.ro

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website